Več o DPF filtru

Kaj DPF FAP filter trdih delcev sploh je, kako deluje, kaj so problemi?

 

Kaj sploh je DPF, FAP oziroma filter trdih delcev in kako deluje?

To je filter, podoben katalizatorju. Nameščen je v izpušnem sistemu večine dizelskih osebnih in dostavnih vozil večinoma proizvedenih po letu 2006 z motorji ki dosegajo ekološke norme EURO4 in EURO5. Njegova naloga je zbiranje trdih sajastih delcev v izpušnih plinih, kateri potujejo skozi filter in so posledica (ne)zgorevanja goriva. Ob delovanju motorja se sajasti delci zbirajo v filtru, ko pa se le-ta zasiči, motorna krmilna elektronika sproži regeneracijo filtra. Na armaturni plošči v večini primerov s sporočilom ali opozorilno lučko voznika opozori o postopku, motorju spremeni parametre delovanja tako da dvigne temperaturo v izpušnem sistemu. To povzroči zgorevanje v filtru zbranih trdih sajastih delcev. Po nekaj prevoženih kilometrih se postopek regeneracije zaključi, filter je očiščen in motor spet prične delovati po običajnem režimu. Sistem odstranjevanja trdih sajastih delcev iz izpuha dizelskih motorjev, kateri preprečuje vstop škodljivim kemikalijam v ozračje. Pripomore k zmanjšanju izpusta škodljivih emisij v ozračje in je tako zelo zaželjen za uporabo. Žal pa pri večini vozil z vgrajenim filtrom trdih delcev (DPF-FAP) pride pri med 100.000 in 200.000 prevoženih kilometrih, ko večina vozil več ni v garancijski dobi, do pričetka problemov z delovanjem sistema. Na življensko dobo filtra vpliva tudi režim vožnje, saj je filter pri mestni vožnji bolj obremenjen kod pri vožnji po avtocesti.
Problemi z DPF FAP filtri trdih delcev in zakaj do njih pride? V filtru se ob uporabi skozi čas zbirajo tudi saje katere ne uspejo zgoreti ob procesu regeneracije oz. čiščenja in tako zmanjšujejo kapaciteto in prepustnost filtra. To povzroči vse pogostejše pojavljanje procesov regeneracije oz. čiščenja. Pri večini vozil se pojavljajo opozorila na armaturni plošči. Kasneje, ob dokončni odpovedi oz. zamašitvi filtra motorna elektronika preklopi na zasilni program delovanja. Zniža zgornjo mejo obratov motorja in izklopi delovanje turbo polnilnika.Motorju zmanjša moč, kar je opaziti med vožnjo saj ima vozilo občutno manj moči. Prižgana so tudi opozorila na armaturni plošči. Ob nadaljevanju vožnje z zamašenim dpf fap filtrom trdih delcev, že po nekaj 100 prevoženih kilometrih zaradi povišanega povratnega tlaka pride do poškodovanja turbo polnilnika (turbine) in vseslabšega tesnenja ventilov. Ali se rešitev še uporablja pri najnovejših vozilih?

Da se sistem ne obnese najbolje potrjuje tudi prehod večine priznanih proizvajalcev na drug sistem. Pri najnovejših modelih motorjev je sistem odstranjevanja škodljivih kemikalij iz izpuha bolj podoben sistemu Adblue, ki ga že vrsto let uporabljajo kamijoni s ekološkim standardom EURO5. Sistem filter spira s posebno tekočino na katero se vežejo škodljive kemikalije v izpuhu. Pri osebnih vozilih eno polnenje tekočina zadostuje za en servisni interval, tekočino se dolije pri rednem servisu.

 

Katere rešitve problema so na razpolago?

 

Problem delovanja sistema pri rabljenih vozilih v dobi po poteku tovarniške garancije

Pri vozilih z veliko prevoženimi kilometri problem predstavlja sama obrabljenost motorja in njegovih komponent. Ta vpliva na čistost izpuha in tako pri zamenjavi filtra z novim dpf fap filtrom trdih delcev predstavlja večjo obremenitev le-tega zaradi vse bolj onesnaženega izpuha motorja. Pričakujemo lahko, da bo življenska doba drugega novega filtra precej krajša kot je bila pri prvem vgrajenem filtru, kateri je deloval na novejšem, še manj obrabljenem motorju s čistejšim izpuhom. Glavna krivca za onesnažen izpuh sta ponavadi obrabljenost brizgalnih šob (diz) visokotlačnega sistema vbrizga goriva in nepravilno delovanje ventila EGR-AGR oz. ventila ki regulira povrat izpušnih plinov, pa tudi veliko drugih komponent motorja.

 

Naprimer, ko ima vozilo 200.000 prevženih kilometrov, obstaja velika verjetnost da bo prišlo do okvare katere od komponent motorja ali naprimer poslabšanja delovanja ene od šob (dize) visokotlačnega sistema vbrizga goriva. Zaradi delne okvare bo avto občutno bolj kadil, na armaturni plošči pa se ne bo pojavljalo opozorilo o napaki na šobi. Ker ima vozilo vgrajen dpf fap filter trdih delcev, bo le-ta zadržal večino sajastih delcev, torej vizualno na izpuhu ne bo zaznati pretirano povečanega izpusta saj. Problem se bo pojavil z vse pogostejšimi pojavi regeneracije, prej ali slej, tudi neuspešnimi. Ob zamenjavi filtra s novim bo le ta trajal nekaj 1000 kilometrov, če problem s šobami (dizami) ne bo diagnosticiran in odpravljen. In možnosti za takšne in podobne napake pri delovanju rabljenega motorja večinoma izven dobe tovarniške garancije je veliko. Vsaka predstavlja veliko potencialno nevarnost za uničenje DPF FAP filtra trdih delcev.

 

Torej, sigurna rešitev za brezhibno dolgotrajno delovanje sistema dpf fap filtra trdih delcev pri rabljenih vozilih izven garancijske dobe je zamenjava motorja z novim oz. generalna obnova obstoječega ter zamenjava filtra z novim. Strošek v večini primerov preseže vrednost vozila, poraja se vprašanje ali se izplača. Lastnik je s strani proizvajalca vozila večinoma prepuščen odločitvi ali plačati drago popravilo ali vozilo prodati. Kljub temu da je vozilo iz drugih vidikov lahko tudi kot novo in bi lahko služilo še dolgo.

 

Servis DPF sistemov

Ponujamo diagnostiko, analiziranje delovanja ter servis sistemov z DPF FAP filtrom.

Ponujamo tudi programsko in fizično odstranitev DPF FAP filtra, kar je priporočljivo pred zamenjavo DPF FAP filtra z novim. Z odstranitvijo zamašenega filtra sajastih delcev se omogoči testiranje delovanja motorja pred namestitvijo novega DPF FAP filtra sajastih delcev.

Storitev je priporočljiva ob pojavu težav povezanih z dpf filtrom pri novejšjih vozilih s še ne dotrajanim DPF FAP filtrom trdih delcev. Pogosta napaka je okvara senzorja temperature ali senzorja diference tlaka. Ob okvari sistem ne deluje pravilno, kar povzroči postopno zamašitev DPF filtra.

Storitev je priporočljiva tudi ob zamenjavi DPF FAP filtra z novim. S storitvijo preverimo delovanje sistema, kar je pogoj za brehibno delovanje.

Stran je v pripravi!

Za več informacij in cene nas prosimo kontaktirajte na tel. 040/640-388 ali na mail info@sbs-tuning.com

Back to top