Kodiranje opcij

Kodiranje opcij

Start/Stop funkcija

Izklop ali invertiranje Start/stop funkcij

Števci(gauge sweep)

Ob kontaktu kazalci na števcu skočijo v skrajno pozicijo in se vrnejo v začetne.

Coming/Leaving home funkcije

Kodiranje funkcij luči ob zaklepu in odklepu.

Kodiranje luči

Kodiranje dnevnih luči, “bend lights”…

Video in motion

Kodiranje

Aktivacija naknadno vgrajene OEM opreme

Kodiranje naknadno dodane originalne opreme.

Back to top