Meritev moči

Meritev moči med vožnjo in na valjih

Meritev na merilnih valjih

Najbolj točne rezultate dobimo z meritvijo na merilnih valjih. Pojavijo se odstopanja v meritvah, saj so meritve odvisne od zračnega tlaka, temperature okolja, kvalitete goriva, itd. Merilni valji omogočajo meritev moči in vrtilnega momenta (navor) motorja, ter izgub na pogonu (pojemek).  Tako dobimo moč v kilowatih ozirmo konjskih močeh, ter navor [Nm]. Hkrati lahko merimo tudi parametre delovanja motorja in jih analiziramo.

Veliko vozil s 4 kolesnim pogonom omogoča merjenje moči na eni osi (2WD).

Pripravljamo ene največjih 2WD merilnih valjev v sloveniji in tem delu evrope s premerom 37″ (col). Predviden pričetek opravljanja meritev v mesecu maju 2020.

 

Meritev na cesti

Meritve na cesti v realnih pogojih se izvaja z zelo natančnim 10Hz GPS zunanjim sprejemnikom in posebno programsko opremo. Meritve se izvaja v realnih pogojih na cesti, kjer lahko avto preizkusimo v vseh prestavah in pretikanju le teh, kar na merilnih valjih ni možno. Ob podatkih GPS sprejemnika zajemamo tudi parametre delovanja motorja (LOG) in jih analiziramo.

Back to top