DPF filter

stran dpf filter

 

 

 

Kaj DPF FAP filter trdih delcev sploh je, kako deluje, kaj so problemi?

Kaj sploh je DPF, FAP oziroma filter trdih delcev in kako deluje?
To je filter, podoben katalizatorju. Nameščen je v izpušnem sistemu večine dizelskih osebnih in dostavnih vozil večinoma proizvedenih po letu 2006 z motorji ki dosegajo ekološke norme EURO4 in EURO5. Njegova naloga je zbiranje trdih sajastih delcev v izpušnih plinih, kateri potujejo skozi filter in so posledica (ne)zgorevanja goriva. Ob delovanju motorja se sajasti delci zbirajo v filtru, ko pa se le-ta zasiči, motorna krmilna elektronika sproži regeneracijo filtra. Na armaturni plošči v večini primerov s sporočilom ali opozorilno lučko voznika opozori o postopku, motorju spremeni parametre delovanja tako da dvigne temperaturo v izpušnem sistemu. To povzroči zgorevanje v filtru zbranih trdih sajastih delcev. Po nekaj prevoženih kilometrih se postopek regeneracije zaključi, filter je očiščen in motor spet prične delovati po običajnem režimu. Sistem odstranjevanja trdih sajastih delcev iz izpuha dizelskih motorjev, kateri preprečuje vstop škodljivim kemikalijam v ozračje. Pripomore k zmanjšanju izpusta škodljivih emisij v ozračje in je tako zelo zaželjen za uporabo. Žal pa pri večini vozil z vgrajenim filtrom trdih delcev (DPF-FAP) pride pri med 100.000 in 200.000 prevoženih kilometrih, ko večina vozil več ni v garancijski dobi, do pričetka problemov z delovanjem sistema. Na življensko dobo filtra vpliva tudi režim vožnje, saj je filter pri mestni vožnji bolj obremenjen kod pri vožnji po avtocesti.
Problemi z DPF FAP filtri trdih delcev in zakaj do njih pride?

V filtru se ob uporabi skozi čas zbirajo tudi saje katere ne uspejo zgoreti ob procesu regeneracije oz. čiščenja in tako zmanjšujejo kapaciteto in prepustnost filtra. To povzroči vse pogostejše pojavljanje procesov regeneracije oz. čiščenja. Pri večini vozil se pojavljajo opozorila na armaturni plošči. Kasneje, ob dokončni odpovedi oz. zamašitvi filtra motorna elektronika preklopi na zasilni program delovanja. Zniža zgornjo mejo obratov motorja in izklopi delovanje turbo polnilnika.Motorju zmanjša moč, kar je opaziti med vožnjo saj ima vozilo občutno manj moči. Prižgana so tudi opozorila na armaturni plošči. Ob nadaljevanju vožnje z zamašenim dpf fap filtrom trdih delcev, že po nekaj 100 prevoženih kilometrih zaradi povišanega povratnega tlaka pride do poškodovanja turbo polnilnika (turbine) in vseslabšega tesnenja ventilov.

 

Ali se rešitev še uporablja pri najnovejših vozilih?

Da se sistem ne obnese najbolje potrjuje tudi prehod večine priznanih proizvajalcev na drug sistem. Pri najnovejših modelih motorjev je sistem odstranjevanja škodljivih kemikalij iz izpuha bolj podoben sistemu Adblue, ki ga že vrsto let uporabljajo kamijoni s ekološkim standardom EURO5. Sistem filter spira s posebno tekočino na katero se vežejo škodljive kemikalije v izpuhu. Pri osebnih vozilih eno polnenje tekočina zadostuje za en servisni interval, tekočino se dolije pri rednem servisu.

 

Katere rešitve problema so na razpolago?

PRISILNA REGENERACIJA

Ob pričetku pojavljanja problemov z dpf fap filtrom trdih delcev se veliko lastnikov vozil odloči za obisk pooblaščenega servisa kjer opravijo prisilno sproženo temeljitejšo regeneracijo filtra, katera v nekaterih primerih filter očisti za nekaj sto ali v najboljšem primeru nekaj tisoč dodatnih prevoženih kilometrov, odvisno od režima vožnje in zasičenosti filtra. V nekaterih primerih pa poseg predstavlja nepotreben dodaten strošek, saj po postopku ni učinka, problem ostane. Rešitev prisilne regeneracije problema ne reši, temveč ga v primeru uspešnosti postopka le preloži, ves čas pa je že zaznati dodatne obremenitve turbine in motorja.

 

ČIŠČENJE FILTRA S KEMIKALIJO

Na trgu ponujajo tudi rešitve čiščenja filtra s kemikalijo, kar zahteva snemanje filtra z vozila. Rešitev je cenejša kot zamenjava filtra s novim, žal pa je življenska doba na ta način očiščenega filtra veliko krajša od življenske dobe novega dpf fap filtra, traja nekje do četrtine zagotovljene življenske dobe novega originalnega filtra.

 

ZAMENJAVA FILTRA Z NOVIM

Pooblaščeni prodajalci in serviserji priporočajo zamenjavo dotrajanega dpf fap filtra trdih delcev z novim, originalnim filtrom. Ta rešitev je ekološko zelo spremenljiva, vendar pa žal predstavlja zelo visok strošek. Višina stroška se razlikuje od znamke in modela vozila, znaša pa med 1500€ in 5000€. To za večino lastnikov rabljenih vozil predstavlja previsok strošek, kateri v nekaterih primerih presega samo tržno vrednost vozila. Obstaja tudi možnost vgradnje nekoliko cenejšega nadomestnega zamenskega neoriginalnega filtra trdih delcev (dpf, fap), vendar pa so ti filtri slabše kvalitete in imajo tudi krajšo življensko dobo.

 

Problem delovanja sistema pri rabljenih vozilih v dobi po poteku tovarniške garancije

Pri vozilih z veliko prevoženimi kilometri problem predstavlja sama obrabljenost motorja in njegovih komponent. Ta vpliva na čistost izpuha in tako pri zamenjavi filtra z novim dpf fap filtrom trdih delcev predstavlja večjo obremenitev le-tega zaradi vse bolj onesnaženega izpuha motorja. Pričakujemo lahko, da bo življenska doba drugega novega filtra precej krajša kot je bila pri prvem vgrajenem filtru, kateri je deloval na novejšem, še manj obrabljenem motorju s čistejšim izpuhom. Glavna krivca za onesnažen izpuh sta ponavadi obrabljenost brizgalnih šob (diz) visokotlačnega sistema vbrizga goriva in nepravilno delovanje ventila EGR-AGR oz. ventila ki regulira povrat izpušnih plinov, pa tudi veliko drugih komponent motorja.

 

Naprimer, ko ima vozilo 200.000 prevženih kilometrov, obstaja velika verjetnost da bo prišlo do okvare katere od komponent motorja ali naprimer poslabšanja delovanja ene od šob (dize) visokotlačnega sistema vbrizga goriva. Zaradi delne okvare bo avto občutno bolj kadil, na armaturni plošči pa se ne bo pojavljalo opozorilo o napaki na šobi. Ker ima vozilo vgrajen dpf fap filter trdih delcev, bo le-ta zadržal večino sajastih delcev, torej vizualno na izpuhu ne bo zaznati pretirano povečanega izpusta saj. Problem se bo pojavil z vse pogostejšimi pojavi regeneracije, prej ali slej, tudi neuspešnimi. Ob zamenjavi filtra s novim bo le ta trajal nekaj 1000 kilometrov, če problem s šobami (dizami) ne bo diagnosticiran in odpravljen. In možnosti za takšne in podobne napake pri delovanju rabljenega motorja večinoma izven dobe tovarniške garancije je veliko. Vsaka predstavlja veliko potencialno nevarnost za uničenje DPF FAP filtra trdih delcev.

 

Torej, sigurna rešitev za brezhibno dolgotrajno delovanje sistema dpf fap filtra trdih delcev pri rabljenih vozilih izven garancijske dobe je zamenjava motorja z novim oz. generalna obnova obstoječega ter zamenjava filtra z novim. Strošek v večini primerov preseže vrednost vozila, poraja se vprašanje ali se izplača. Lastnik je s strani proizvajalca vozila večinoma prepuščen odločitvi ali plačati drago popravilo ali vozilo prodati. Kljub temu da je vozilo iz drugih vidikov lahko tudi kot novo in bi lahko služilo še dolgo.

Back to top